Jak dostać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jak dostać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

kredyt hipoteczny bez własnego wkładu

Zaciągnięcie kredytu na zakup własnego mieszkania to bez żadnych wątpliwości jedna z najważniejszych decyzji finansowych w całym naszym życiu. Przed podjęciem owej decyzji staramy się więc wziąć pod uwagę wszystkie istotne aspekty i możliwości. Rozważamy oferty różnych banków, próbujemy oszacować swoją zdolność kredytową, zastanawiamy się, na jaką ratę miesięczną będziemy mogli sobie pozwolić i tak dalej. Istnieje jednak oczywiście jeszcze jeden wyjątkowo istotny faktor, którego po prostu nie sposób pominąć.

Mowa tutaj rzecz jasna o tak zwanym wkładzie własnym, czyli sumą pieniędzy stanowiącą określony procent wartości nieruchomości, którą mamy zamiar nabyć za pieniądze z kredytu. Co oczywiste, w wielu przypadkach to właśnie wkład własny, a mówiąc bardziej precyzyjnie jego zdobycie stanowi największą przeszkodę na drodze do uzyskania pożyczki. Nawet 10% wkład własny w przypadku mieszkania wartego około 300 tysięcy złotych to przecież duża suma pieniędzy. Nie może więc dziwić, że wielu klientów zastanawia się, czy istnieje coś takiego, jak kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Postarajmy się przybliżyć tę kwestię oraz udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

 Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego: czy to możliwe?

Na samym początku uściślijmy, że zgodnie z uchwaloną w roku 2017 Ustawą o Kredycie Hipotecznym tego rodzaju finansowania mogą zgodnie z polskim prawem udzielać tylko i wyłącznie instytucje bankowe oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe. Należy więc omijać z daleka wszelkie oferty, jakie w tym zakresie mogą starać się nam przedstawiać pożyczkodawcy pozabankowi, w tym zwłaszcza tzw. pożyczkodawcy prywatni. Kolejną istotną kwestię stanowi dyrektywa Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą kredyt hipoteczny zawsze musi wiązać się wkładem własnym. Jak doskonale wiadomo, standardowo wysokość wkładu własnego będzie wynosić 20% wartości kupowanej nieruchomości. Czasami bank może jednak zgodzić się na 10% oferując w zamian droższe ubezpieczenie kredytu.

Konieczność posiadania wkładu własnego stanowi więc wymóg prawny, którego w żaden sposób nie będziemy w stanie całkowicie pominąć. Istotną informację stanowi jednak fakt, że w pewnym, ograniczonym sensie kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego jest możliwy. Jaka to możliwość? Otóż w założeniu wkład własny ma służyć ochronie kredytodawcy poprzez minimalizację ryzyka. Będzie to oznaczać, że wkład własny nie zawsze musi zostać pokryty gotówką. Bank może zgodzić się na przyjęcie wkładu własnego w innej postaci. Jakie opcje mogą być tutaj dostępne? Należy wymienić następujące rozwiązania:

  • Pieniądze zgromadzone w IKE lub IKZE
  • Obligacje Skarbu Państwa
  • Zastaw innej nieruchomości posiadanej przez kredytobiorcę
  • Inne aktywa finansowe, jak jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub akcje spółek giełdowych

Jako najciekawsza opcja jawi się wkład własny zabezpieczony pieniędzmi z IKE lub IKZE. W tym wypadku bowiem pieniądze nie są bowiem fizycznie transferowane do banku; fundusze te stanowią jedynie zabezpieczenie. Problemem może być oczywiście posiadanie odpowiedniej kwoty na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

W drugim wypadku bank powinien zaakceptować OSP w 100% ich wartości. Znacznie bardziej problematyczny jest zastaw nieruchomości jako wkładu własnego. W takim wypadku po pierwsze bank może zażądać od kredytobiorcy oświadczenia, iż będzie starał się sprzedać mieszkanie. Drugi problem to fakt, że banki niechętnie godzą się na przyjęcie zastawu jako wkładu własnego.

W trzecim wypadku również możemy napotkać na opór analityka bankowego. Co więcej, jednostki uczestnictwa w TFI lub akcje giełdowe nie zostaną przyjęte przez bank zgodnie z ich rzeczywistą wartością. Możemy liczyć co najwyżej na 60-65%. Jeżeli więc mamy w danym funduszu inwestycyjnym kwotę w wysokości np. 30 tysięcy złotych, dla banku będzie oznaczać to około 18 tysięcy złotych zabezpieczenia.

Zobacz także: Ranking kredytów hipotecznych

Co zrobić jeżeli nie posiadamy wkładu własnego?

Niestety, jedyną opcją w sytuacji, kiedy w żaden z dostępnych sposobów nie jesteśmy w stanie zgromadzić wkładu własnego, jest po prostu rozpoczęcie oszczędzania. 

Należy również przypomnieć, że pożyczka nie będzie w tym wypadku żadnym rozwiązaniem. Podpisując umowę kredytową z bankiem najpewniej będziemy musieli podpisać również oświadczenie, że środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu lub pożyczki, ergo są środkami własnymi kredytobiorcy. Poświadczenie nieprawdy jest natomiast związane z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Na dodatek, w takim wypadku bank może oskarżyć nas również o próbę wyłudzenia kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *