Księgi wieczyste online – jak czytać i sprawdzać dane?

Księgi wieczyste online – jak czytać i sprawdzać dane?

ksiegi wieczyste w internecie

Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku lat, a dokładnie od 1 lipca 2014 roku, udostępnia księgi wieczyste w internecie. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obywatel może przeglądać księgę wieczystą. Informujemy, jak czytać i jak sprawdzać dane.

Kto może skorzystać z elektronicznych ksiąg wieczystych?

Księga wieczysta stanowi dokument o nieruchomości informujący o jej stanie prawnym. Zawiera dane o właścicieli, ewentualnych obciążeniach, np. poprzez hipotekę, a także podstawowe cechy nieruchomości.  Żeby sprawdzić księgi wieczyste, nie trzeba wychodzić z domu. Wizyta w sądzie nie jest niezbędna, gdyż księgi wieczyste są dostępne w internecie. Do ich przeglądania trzeba dysponować pełnym numerem księgi wieczystej konkretnej nieruchomości, a więc: 

 • czteroznakowym kodem wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego,
 • numerem według repertorium ksiąg wieczystych,
 • cyfry kontrolnej. 

To ustawowe prawo wynikające z art. 36 ust. 5 i 6 ustawy Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Przeglądanie księgi wieczystej jest darmowe. Do tego celu nie potrzeba danych osobowych wnioskodawcy. Informacje dotyczące księgi wieczystej można drukować, jednak taki wydruk nie ma mocy dokumentu wydanego przez sąd.   

W przypadku braku znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej można skontaktować się z wydziałem ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla właściwego miejsca, w którym znajduje się dana nieruchomość. Jeśli zamierzamy kupić nieruchomość, warto zapytać o numer księgi wieczystej jej aktualnego właściciela. Nie powinien być on tajemnicą.

Księgi wieczyste online – w jaki sposób korzystać?

Oprócz przeglądania ksiąg wieczystych w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych można także:

 • złożyć wniosek dokument o urzędowej mocy,
 • sprawdzić aktualność oraz prawdziwość dokumentów uzyskanych drogą elektroniczną.

Ta ostatnia opcja jest przydatna w momencie, gdy otrzymamy odpis księgi wieczystej od kogoś, np. przed transakcją zakupu nieruchomości. Sprawdzając aktualne księgi wieczyste online szybko zweryfikujemy aktualność stanu prawnego. W odpisie zwykłym znajdują się dane aktualne, czyli aktualne wpisy oraz informacje o wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, a także o apelacjach, skargach kasacyjnych czy wszczęciu postępowania z urzędu. Nie pojawią się tutaj dane wykreślone. Odpis zupełny uwzględnia wykreślenia, więc mogą w nim pojawić się dane poprzednich właścicieli nieruchomości oraz o hipotekach ustanowionych w przeszłości. W wyciągu z księgi znajdziemy ostatnie wpisy we wskazanych we wniosku działach.

Zobacz także: Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Księgi wieczyste online – jak czytać dane?

W elektronicznej księdze wieczystej znajdują się poszczególne działy odpowiadające różnym informacjom. 

 • Dział I-O – oznaczenie nieruchomości – zawiera podstawowe dane, czyli adres, rodzaj nieruchomości i jej przeznaczenie;
 • Dział I-SP – spis praw związanych z własnością – są tutaj dane w zakresie tzw. praw rzeczowych, czyli np. wielkość udziału w nieruchomości wspólnej;
 • Dział II – własność – informuje o aktualnych właścicielach nieruchomości (warto to sprawdzić, gdyż właścicieli może być kilku!);
 • Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia – zawiera informacje o wszelkich obciążeniach poza hipoteką, może informować np. o umowie o dożywocie, czyli o zamieszkiwaniu lokatora do momentu jego śmierci;
 • Dział IV – hipoteka – prezentuje dane o ewentualnym obciążeniu nieruchomości hipoteką, nie zawsze zawiera aktualne dane, tj. kwota hipoteki może różnić się od aktualnej wysokości zabezpieczenia, gdyż nie uwzględnia każdej kolejnej raty kredytu hipotecznego.

Księgi wieczyste online – jak uzyskać odpis?

Skoro zwykły wydruk nie ma mocy urzędowej, w wielu przypadkach trzeba postarać się o odpis księgi wieczystej. Taki dokument można też wydrukować samodzielnie i ma już moc dokumentu wydawanego przez sąd. Jeśli chcemy uzyskać:

 • odpis księgi wieczystej,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,

i uzyskać dokument, który potem wydrukujemy, trzeba złożyć wniosek do CIKW poprzez system Elektroniczne Księgi Wieczyste. W tym celu należy: 

 1. wybrać zakładkę „Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”,
 2. podać numer księgi,
 3. rozwiązać zadanie logiczne.

Ostatnio krok ma przeciwdziałać wyłudzeniom danych przez automat. W razie trudności z rozwiązaniem zadania można poprosić o następne. Za złożenie wniosku obowiązuje opłata. musimy jej dokonać online podczas składania wniosku. Za wniosek o odpis zwykły trzeba zapłacić 20 zł. Jeśli zamiast dokonywania samodzielnego wydruku dokumentu, interesuje nas tradycyjny dokument otrzymaną pocztą, również możemy wnioskować o odpis księgi wieczystej online, jednak wówczas trzeba liczyć się z dodatkową opłatą nakładaną w związku z przesyłką pocztową. Warto podkreślić, że za jednym razem możemy ubiegać się o różne dokumenty. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *