Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość: co warto o tym wiedzieć?

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość: co warto o tym wiedzieć?

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość

Klienci banków często są przeświadczeni, że w momencie podpisania umowy dotyczącej kredytu hipotecznego „wyrok już zapadł” i teraz pozostaje jedynie spłacać raty zobowiązania podług przewidzianego harmonogramu. Przekonanie takie nie jest jednak zgodne z prawdą. Nawet w trakcie spłacania kredytu na dom czy mieszkanie mamy możliwość skorzystania z kilku nader ciekawych opcji. Zdecydowanie najczęściej wybieraną jest konsolidacja kredytu hipotecznego, czyli przeniesienie zobowiązania do innego banku. Inna, niemniej interesującą lecz znacznie mniej znana możliwość, to przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość.

W tym wypadku klient może zmienić przedmiot kredytu hipotecznego, co często okazuje się nader korzystnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość będzie każdorazowo warunkowane koniecznością spełnienia kilku podstawowych wymogów.

Czym jest i jak działa przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość?

Jak już sama nazwa wskazuje, przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość oznacza niejako zmianę przedmiotu posiadanego kredytu. W tym wypadku nie dochodzi do zmiany warunków spłaty(jak ma to miejsce np. w przypadku przenoszenia kredytu do innego banku), lecz do zmiany nieruchomości obciążonej hipoteką. 

Aby przenieść kredyt na inną nieruchomość w pierwszej kolejności musimy rzecz jasna taką nieruchomością dysponować. Najczęściej banki godzą się na tego rodzaju rozwiązanie w przypadku, kiedy jesteśmy już właścicielami innej nieruchomości. Teoretycznie istnieje także możliwość nabycia nowej nieruchomości, na którą przeniesiemy posiadany kredyt. W tym jednak wypadku proces będzie rzecz jasna cechować się znacznie bardziej skomplikowanym przebiegiem. Wiele będzie więc zależeć po prostu od polityki, jaką w tym zakresie prowadzi bank, w którym spłacamy kredyt hipoteczny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby możliwe było przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość?

Podstawowe kryterium, które obowiązuje praktycznie zawsze i niezależnie od polityki danego banku, to wartość drugiej nieruchomości. Nie może ona być mianowicie niższa, niż wartość domu lub mieszkania, które obecnie są obciążone hipoteką.

Można to przedstawić na przykładzie. Jeżeli w tej chwili spłacamy kredyt hipoteczny, który dotyczy mieszkania o rynkowej wartości 500 tysięcy złotych, to przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość będzie możliwe jedynie wówczas, jeżeli nieruchomość, na którą chcemy przenieść kredyt, posiada taką samą lub wyższą wartość rynkową. Z czego wynika to kryterium? Należy pamiętać, że wpis do księgi wieczystej nieruchomości stanowi dla banku podstawową formę zabezpieczenia swoich interesów na cały okres trwania umowy kredytu hipotecznego. Stąd też nie należy nastawiać się na to, że w trakcie trwania owej umowy bank zgodzi się przyjąć zabezpieczenie o mniejszej wartości.

Inne wymagania dotyczące hipoteki

Oprócz kryterium dotyczącego rynkowej wartości drugiej nieruchomości musimy się także przygotować na kilka innych procedur. Przede wszystkim, bank ponownie sprawdzi naszą zdolność kredytową. Będzie to oznaczać więc między innymi ocenę naszych dochodów, wydatków stałych, charakteru zatrudnienia, liczby osób pozostających na naszym utrzymaniu itd.

Co bardzo ważne, należy pamiętać o tym, że niektóre czynniki mogą działać na nasza niekorzyść. Jeżeli więc np. w trakcie trwania umowy o kredyt hipoteczny nasze dochody uległy zmniejszeniu lub też zmieniliśmy formę zatrudnienia na mniej stabilną- możliwe, że spotkamy się z odmowną decyzją banku. Podobnie na naszą niekorzyść mogą działać również spóźnienia w spłacie wcześniejszych rat kredytu. To samo dotyczy ewentualnego powstania innych zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych, które również zostaną wzięte pod uwagę.

Kolejne wymagania dotyczą już samej nieruchomości, która ma stanowić nowy przedmiot kredytu hipotecznego. Przede wszystkim będziemy musieli dostarczyć bankowi dokumentację potwierdzającą, iż owa nieruchomość nie jest zadłużona. Konieczne będzie także dostarczenie dokumentów potwierdzających wartość rynkową nieruchomości.

Zobacz także: Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Czy przeniesie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość to dobry pomysł?

Co do zasady uważa się, że przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość może stanowić ciekawe rozwiązanie wówczas, kiedy:

  • 1. Chcemy nabyć nową, większą nieruchomość
  • 2. Nasza zdolność kredytowa nie pogorszyła się lub poprawiła się od momentu zaciągnięcia kredytu hipotecznego

W tym wypadku, przeniesienie hipoteki może pozwolić nam po prostu na nabycie mieszkania czy domu, które w wyższym stopniu odpowiadają naszym aktualnym oczekiwaniom i potrzebom. Na pewno jednak przeniesienie hipoteki nie stanowi rozwiązania w sytuacji, kiedy chcemy np. zmniejszyć koszty obsługi kredytu. W tym wypadku lepiej będzie rozejrzeć się za ofertami dotyczącymi przeniesienia kredytu do innego banku lub też po prostu podjąć rozmowy z bankiem w celu renegocjacji warunków już posiadanego zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *