Ranking kont młodzieżowych

Rachunki bankowe dla osób młodych to produkt, który znajdziemy obecnie w ofertach większości instytucji bankowych. Co do zasady, bankowe konto dla młodych okaże się rozwiązaniem bardziej atrakcyjnym finansowo, niż rachunek standardowy: banki przewidują rozmaite zniżki i dodatkowe udogodnienia przeznaczone właśnie dla młodych klientów. Jednocześnie jednak poszczególne oferty potrafią dość znacząco różnić się pomiędzy sobą a wybierając pierwsze konto bankowe warto zwracać uwagę nie tylko na podstawowe parametry, lecz również uwzględniać kilka faktorów dodatkowych.

Prezentowany poniżej ranking kont dla młodych obrazuje najbardziej atrakcyjne oferty, jakie są aktualnie dostępne na naszym rynku. W dalszych częściach czytelnik znajdzie natomiast wyjaśnienia dotyczące kilku najbardziej istotnych kwestii dotyczących kryteriów wyboru konta osobistego dla osób młodych.

Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwca 2024
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Konto dla młodych Pekao S.A.
0 zł
Przelew online
0/ 2,3% min. 5 zł
? - 0 zł - bankomaty własne banku,
- 0 zł - 2 pierwsze wypłaty w mies. z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności)
- 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.
Bankomaty
0 zł
Konto
0/4 zł
? - 0 zł - jeśli zapewnisz jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł/ mies. oraz wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą/ Google Pay/ Apple Pay/ PeoPay
- 4 zł - w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.
Karta
» SPRAWDŹ «
Konto dla Młodych PKO
0 zł
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0 zł
Konto
0/5 zł
? Karta będzie darmowa, jeśli wykonasz min. 2 transakcje kartą lub BLIK-iem w miesiącu.
Karta
» SPRAWDŹ «

Koszty konta dla młodych, czyli kilka słów o opłatach

Była już mowa o tym, że generalnie konta dla młodych odznaczają się atrakcyjniejszymi warunkami, niż ma to miejsce w przypadku oferty standardowej. Najczęściej podstawową różnicę stanowi brak opłaty za prowadzenie rachunku. W odniesieniu do oferty standardowych rachunków osobistych taka opłata jest co miesiąc pobierana przez bank, przy czym niekiedy istnieje możliwość jej anulowania, np. poprzez dokonanie w ciągu miesiąca transakcji na określoną kwotę lub uzyskiwania przychodu przekraczającego pewną granicę.

Nie należy jednak z tym wyciągać wniosku, że darmowe konto bankowe dla młodych zawsze będzie całkowicie pozbawione opłat. Na jakie więc prowizje i opłaty możemy się natknąć. Należy tutaj wymienić przede wszystkim:

  • Opłatę za korzystanie z karty
  • Opłatę za przelewy
  • Opłatę za wypłatę pieniędzy w bankomatach
  • Prowizję za wpłatę środków w oddziale lub wpłatomacie

Jednak bynajmniej nie każde konto dla młodych będzie wiązać się z wymienionymi opłatami. W przypadku najbardziej atrakcyjnych ofert możliwy jest brak niemal wszystkich wymienionych opłat, z pominięciem prowizji z wypłatę w bankomatach. Co to oznacza? Najlepsze konto bankowe dla młodych będzie wykazywać następujące cechy:

  • Brak opłaty miesięcznej
  • Brak opłaty za kartę debetową
  • Darmowe przelewy standardowe

Nieco bardziej zawiła jest kwestia prowizji za korzystanie z bankomatów. Tutaj zasadniczo bank także może oferować brak opłat, jednak najczęściej darmowe będzie korzystanie jedynie z bankomatów należących do naszego banku. Jak przekonamy się w kolejnej części tekstu, może się to okazać naprawdę istotnym czynnikiem.

Podstawowe koszty konta dla młodych to jeszcze nie wszystko

Zacznijmy od opłat za korzystanie z bankomatów. Możemy założyć, że dany oferuje opcję całkowicie darmowych wpłat i wypłat jednak dotyczy to wyłącznie bankomatów należących właśnie do tego banku. Gdzie znajduje się przysłowiowy haczyk? Otóż niektóre z banków posiadają naprawdę rozbudowaną strukturę bankomatów, która obejmuje praktycznie całą Polskę a bankomaty można znaleźć bez problemu nawet w mniejszych miejscowościach. Gorzej przedstawia się sprawa, jeżeli bank posiada niewielką liczbę bankomatów. W tym ostatnim wypadku może się okazać, że tak naprawdę każda wypłata gotówki będzie wiązać się z prowizją, ponieważ np. najbliższy bankomat naszego banku znajduje się na drugim końcu miasta.

Wniosek? Wybierając pierwsze konto bankowe warto uwzględniać nie tylko koszty podstawowe, lecz także kilka dodatkowych czynników. Przede wszystkim warto sprawdzić liczbę bankomatów posiadanych przez dany bank a także ich rozmieszczenie w naszej okolicy. Następnie należy sprawdzić, jaką opłatę pobiera bank za skorzystanie z bankomatu innej sieci. 

Następny ważny czynnik jeżeli chodzi o koszty konta dla młodych to opłaty za przelewy błyskawiczne. W niektórych przypadkach może nam zależeć na jak najszybszym transferze pieniędzy. Może się jednak okazać, że nasz bank nie tylko nie oferuje darmowych przelewów ekspresowych ale też pobiera wysoką prowizją za każdą tego rodzaju transakcję. 

Konto bieżące czy raczej rachunek oszczędnościowy?

Istnieje jeszcze jeden istotny aspekt, który w niektórych wypadkach dobrze jest brać pod uwagę wybierając najlepsze konto bankowe dla młodych. Chodzi tutaj o możliwość powiązania rachunku bieżącego z kontem oszczędnościowym a także warunki oferowane przez konto oszczędnościowe. W przypadku sporej części młodych klientów konto bankowe, przynajmniej z początku, ma de facto służyć przede wszystkim gromadzeniu kapitału, np. poprzez regularne wpłaty od rodziców. W takiej sytuacji powiązanie SOR-u z kontem oszczędnościowym będzie opcją znacznie bardziej korzystną, niż użytkowanie jedynie rachunku bankowe.

Co więc warto sprawdzić? Przede wszystkim dobrze jest zorientować się, czy dany bank oferuje specjalne konto oszczędnościowe dla młodych. Tego rodzaju rachunki oszczędnościowe przeważnie odznaczają się atrakcyjniejszymi warunkami, niż konto oszczędnościowe na zasadach standardowych. Kolejny krok to rzecz jasna sprawdzenie warunków umowy, w tym przede wszystkim takich faktorów, jak:

  • Oprocentowanie konta oszczędnościowe
  • Ewentualna opłata miesięczna za konto oszczędnościowe dla młodych
  • Opłaty za przelewy z konta oszczędnościowego

W obecnych realiach oczywiście trudno liczyć na zadowalające oprocentowanie jakiegokolwiek konta oszczędnościowego. Wynika to z wysokiej inflacji oraz niskich stóp procentowych. Tym niemniej, na rynku nadal znajdują się oferty zakładające oprocentowanie w granicach 3%. Warto jednak pamiętać, że ewentualne zyski z oprocentowania mogą być pomniejszane np. przez opłatę za prowadzenie konta oszczędnościowe a w niektórych wypadkach także przez opłaty za przelewy. Należy więc sprawdzić, czy oferowane nam konto oszczędnościowe wiąże się z opłatą a jeżeli tak, to jaka jest jej wysokość.

Konto dla młodych a konto dla dzieci

Klienci często mylnie zakładają, że w ramach oferty każdego banku konto dla osób młodych jest dokładnie tym samym, co konto dla dzieci. W rzeczywistości jednak mogą to być dwie odrębne kwestie. Przede wszystkim, niektóre spośród banków oferują rachunki osobiste jedynie dla klientów w wieku co najmniej 18 lat, ergo dla osób pełnoletnich. Jednocześnie polskie prawo umożliwia założenie konta osobistego przez każdą osobę, która ukończyła lat 13. Aby jednak skorzystać z tej możliwości trzeba znaleźć bank, który ma w swojej ofercie rachunki dla klientów poniżej 18 roku życia.

Kolejna ważna informacja dotyczy statusu konta dla młodych: może być ono rachunkiem osobistym w sensie ścisłym lub też stanowić część SOR-u rodzica. Pierwsza opcja jest zdecydowanie bardziej bezpieczna, ponieważ konto dla młodych, które stanowi wyłączną własność dziecka będzie np. nietykalne dla komornika w sytuacji, gdyby rodzice popadli w trudną sytuację finansową.

Co natomiast jeżeli chodzi o konta dla dzieci poniżej 13 roku życia? Tutaj już niestety jedyną możliwość stanowi otworzenie rachunku połączonego z kontem rodzica czy też opiekuna ustawowego.

Sprawdź inne rankingi: