Ranking najlepszych kont oszczędnościowych

Ze względu na rosnącą inflację oraz niskie stopy procentowe, rachunki oszczędnościowe powoli przestają być postrzegane jako atrakcyjna forma lokowania pieniędzy. Tym niemniej, nawet najniżej oprocentowane konto oszczędnościowe nadal pozostaje opcją znacznie bardziej korzystną, niż trzymanie środków na rachunku bieżącym. Co więcej, pomimo wyraźnej recesji banki nadal są zmuszone rywalizować pomiędzy sobą o zainteresowanie klientów, co w praktyce oznacza, że możemy znaleźć na rynku chociażby takie oferty, jak konto oszczędnościowe bez opłat lub też z wyższym, promocyjnym oprocentowaniem. W niektórych przypadkach może się nawet okazać, że funkcjonalne i promocyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe z możliwością wypłaty stanowi rozwiązanie bardziej korzystne, niż np. lokata.

Warto jednocześnie jednak pamiętać, że oferty dostępnych rachunków oszczędnościowych potrafią dość znacząco różni się pod względem zarówno warunków bazowych, jak i ewentualnych dodatkowych opcji. Aby zaś wybrać najbardziej dopasowane do naszych potrzeb i najlepsze konto oszczędnościowe należy zawsze brać pod uwagę zarówno warunki bazowe, jak i wszelkie ewentualne dodatkowe zapisy, koszty i prowizje, które w ostatecznym rozrachunku potrafią w znaczącym stopniu wpłynąć na ogólny poziom atrakcyjności danej oferty.

Poniżej prezentujemy aktualny ranking kont oszczędnościowych oferowanych przez polskie banki. W dalszej części tekstu natomiast przyjrzymy się temu, jakie czynniki determinują atrakcyjność rachunku oszczędnościowego oraz co koniecznie należy brać pod uwagę wybierając konto oszczędnościowe.

Ostatnia aktualizacja: 28 Stycznia 2023
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Elastyczne Konto Oszczędnościowe
8 %
? w skali roku do 400 tys. zł przez 3 miesiące oraz 7% w skali roku dla do 10 tys. zł na 12 miesięcy
Oprocentowanie
Tak
Wymagane konto bankowe
do 12 miesięcy
? 7,5% w skali roku do 200 tys. zł oraz 7% w skali roku dla nadwyżki od 200 tys. zł do 400 tys. zł
Okres obowiązywania
» SPRAWDŹ «
Konto oszczędnościowe Profit
4,50 %
Oprocentowanie
Tak
Wymagane konto bankowe
1-62 miesięcy
Okres obowiązywania
» SPRAWDŹ «
eKonto oszczędnościowe
0,75 %
? od 0,75% do 1%
Oprocentowanie
Tak
Wymagane konto bankowe
1 - 60 miesięcy
Okres obowiązywania
» SPRAWDŹ «

W jakim banku założyć konto oszczędnościowe i na co zwracać uwagę przy wyborze oferty?

Na chwilę obecną możliwość założenia konta oszczędnościowego znajdziemy w ofercie niemal każdego banku, który działa na polskim rynku. Podobnie jednak jak ma to miejsce w przypadku innych produktów bankowych(konta bieżące, kredyty, lokaty itd.), również rachunek oszczędnościowy może znacznie różnić się pod względem swojej korzystności zależnie od indywidualnej specyfiki oferty danego banku.

Na co więc w pierwszej mierze należy zwracać uwagę przy wyborze? Oczywiście, podstawowym parametrem a zarazem kryterium bazowym będzie oprocentowanie konta oszczędnościowego. W tym zakresie nie należy jednak nastawiać się na zbyt korzystne propozycje: tak samo jak w przypadku lokat, również poziom oprocentowania rachunków oszczędnościowych pozostaje ściśle uzależniony od aktualnych stóp procentowych NBP, które na chwilę obecną są bardzo niskie. Ze względu na ten fakt, bazowe oprocentowanie konta oszczędnościowe najczęściej będzie oscylować w granicach 0,5-1%. Czy jest to dużo? Oczywiście, że nie. Warto jednak pamiętać, że nawet jeden procent zysku to i tak znacznie lepsza opcja, niż to, co oferują rachunki bieżące.

Naturalnie, oprocentowanie bazowe to jedyne kryterium, które decyduje o funkcjonalności oraz atrakcyjności rachunku oszczędnościowego. Warto także zwrócić uwagę na następujące faktory podstawowe:

  • 1. Opłaty za przelewy/ wypłaty z konta oszczędnościowego. Co do zasady, bank zaoferuje nam określoną liczbę bezpłatnych przelewów i wypłat w skali miesiąca. Co oczywiste, im więcej np. darmowych przelewów z konta oszczędnościowego możemy zrobić miesięcznie, tym lepiej. Z drugiej strony nie należy przypisywać temu czynnikowi nadmiernej wagi: najpierw powinniśmy zastanowić się nad tym, jaka mniej więcej liczba darmowych przelewów i wypłat rzeczywiście będzie nam przydatna.
  • 2. System kapitalizacji odsetek. Czynnik często lekceważony przez klientów. Standardowo jesteśmy przyzwyczajeni uważać, że najlepsze konto oszczędnościowe to po prostu konto z najwyższym oprocentowaniem. Jest to jednak założenie błędne. Bank może zaoferować nam bowiem miesięczną lub dzienną kapitalizację odsetek na rachunku oszczędnościowym. Kapitalizacja dzienna jest rzecz jasna opcją znacznie bardziej korzystną i może w znaczący sposób poprawić parametr zyskowności konta w skali miesiąca. 
  • 3. Opłata za prowadzenie konta oszczędnościowego. Oczywiście, najlepszą możliwością będzie konto oszczędnościowe za darmo, czyli bez prowizji za jego prowadzenie. Czasami jednak po prostu wolimy założyć rachunek oszczędnościowy w banku, który prowadzi nasze konto bieżące a może się okazać, że akurat nasz bank nie ma w swojej ofercie takiej opcji, jak konto oszczędnościowe bez opłat. W tym wypadku powinniśmy zwrócić uwagę na wysokość opłaty miesięcznej, możliwość i warunki ewentualnego zwolnienia z opłaty a także koszty przelewów pomiędzy naszym rachunkiem bieżącym a rachunkiem oszczędnościowym. Ostatecznie może się okazać, że konto oszczędnościowe z opłatą wcale nie będzie rozwiązaniem mniej atrakcyjnym, niż założenie darmowego rachunku do oszczędności w innym banku.

Naturalnie, poza wymienionymi czynnikami wybierając najlepsze konto oszczędnościowe warto będzie wziąć pod uwagę także kilka innych faktorów. 

Czy promocyjne konto oszczędnościowe bez opłat to zawsze korzystna oferta?

Była już mowa o tym, że pomimo kryzysowych warunków banki nadal rywalizują ze sobą o zainteresowanie klientów. Często jednak rywalizacja ta sprowadza się nie tyle do oferowania rzeczywiście bardziej korzystnych warunków, ile po prostu do sprawnie pomyślanego marketingu. Świetnym przykładem są tutaj propozycje takich rozwiązań, jak np. promocyjne konto oszczędnościowe z kartą bez opłat. Nierzadko tego rodzaju oferta zawierać będzie w sobie określone haczyki. Dla przykładu: samo konto oszczędnościowe faktycznie będzie darmowe, jednak już korzystanie z karty zostanie obarczone określonymi opłatami. Co więcej, brak opłaty podstawowej bank może sobie rekompensować wyższymi opłatami dodatkowymi, jak prowizje za wypłaty czy przelewy.

Warto zwrócić także uwagę na to, jak długo oferowane nam konto oszczędnościowe za darmo rzeczywiście pozostaje darmowe. W niektórych przypadkach zwolnienie z opłaty podstawowej ma charakter czasowy i będzie trwać np. przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy. To samo tyczy się rzecz jasna także oprocentowanie. Przeważnie konto oszczędnościowe z najwyższym oprocentowaniem również posiada „termin ważności”, tj. wyjątkowo korzystne, promocyjne oprocentowanie obowiązuje jedynie przez określony czas, następnie zaś stopa oprocentowania automatycznie wraca do określonego, bazowego poziomu. W praktyce może to oznaczać, że dana oferta de facto będzie atrakcyjna jedynie np. przez pierwsze 6 miesięcy. 

Te same czynniki należy brać pod uwagę wybierając konto oszczędnościowe dla dziecka. W tym zakresie banki także dosłownie prześcigają się w oferowaniu różnych promocji, które jednak nie zawsze odpowiadają faktycznej atrakcyjności danej oferty. Aktualnie, coraz większa liczba klientów zwraca także uwagę na oferty pt. konto oszczędnościowe na emeryturę. Warto więc podkreślić, że chociaż oszczędzanie pieniędzy na przysłowiową jesień życia samo w sobie zawsze stanowi dobry pomysł, to jednak zwykły rachunek oszczędnościowy w tym zakresie nie zawsze będzie stanowić lepsze rozwiązanie, niż np. IKE, IZKE, Obligacje skarbowe czy nawet oferty TFI.

Czy konto oszczędnościowe może zostać zajęte przez komornika?

Wybierając ofertę rachunku do oszczędności klienci co ciekawe często zastanawiają się także, czy na konto oszczędnościowe może wejść komornik. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym będą dostępne dla komornika sądowego i w żaden sposób nie ominiemy tego faktu. Nawet rachunek prowadzony w obcej walucie lub konto oszczędnościowe za granicą nie oferują w tym względzie żadnej gwarancji, iż zgromadzony kapitał pozostanie niedostępny dla komornika. Funkcję regulatywną spełnia w tym zakresie przede wszystkim europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Innymi słowy, ewentualna „dostępność” środków dla komornika w żadnym wypadku nie powinna stanowić kryterium, jakim będziemy się kierować jeśli chodzi o kwestię pt. w jakim banku założyć konto oszczędnościowe. Bank zagraniczny wcale bowiem nie musi tutaj spełnić funkcji jakiejkolwiek istotnej zapory dla egzekucji komorniczej.