WIBOR i jego wpływ na kredyty hipoteczne

WIBOR i jego wpływ na kredyty hipoteczne

wibor

Wibor to jeden z kluczowych czynników wpływających na wysokość rat kredytu hipotecznego. Dla kredytobiorcy największym problemem jest fakt, że istnieje taka część składowa raty, która jest zmienna i niezależna od pierwotnych wyliczeń, co więcej, wartość tej składowej może wielokrotnie zmieniać się w okresie spłaty i wywierać znaczący wpływ na wartość ostatecznej kwoty umowy kredytowej. 

Stopa procentowa WIBOR

WIBOR to skrót pochodzący od słów: Warsaw Interbank Offered Rate, opisuje wysokość oprocentowania pożyczek jakie funkcjonują na polskim rynku międzybankowym. Międzybankowym, ponieważ termin ten bezpośrednio dotyczy funkcjonowania banków, a pośrednio wpływa na konsumentów i klientów banków. Prawdopodobnie nie każdy z uczestników rynku finansowego zdaje sobie sprawę, że banki pożyczają pieniądze nie tylko związanym z nim klientom, ale pożyczają je sobie nawzajem. I ten pierwszy na drodze przesyłu środków wskaźnik, właśnie WIBOR, wpływa na oprocentowanie kredytów. 

Oprocentowanie kredytów międzybankowych

Tak zwaną stopę WIBOR ustala się każdego dnia roboczego, zawsze o godz. 11.00. Podczas fixingu, każdy z największych polskich banków komercyjnych wpisanych w komunikację, podaje stopę oprocentowania obowiązkową w danym dniu dla pożyczki udzielanej innemu bankowi. Następnie, trochę jak przy sędziowaniu skoków do wody, odrzuca się dwie najniższe i dwie najwyższe oferty, a z pozostałych powstaje średnia wartość arytmetyczna obowiązująca danego dnia.

Zobacz także: Ranking kredytów gotówkowych

Nie jeden WIBOR

Pożyczanie środków pomiędzy bankami przebiega na podobnych zasadach jak udzielanie kredytów konsumentom. Pożyczki międzybankowe udzielane są na różne okresy czasu. Może to być jeden dzień, dwa tygodnie, a nawet kilka czy kilkanaście miesięcy. Dlatego, gdy mowa o wskaźniku WIBOR  warto pamiętać, że  stopa oprocentowania może zależeć od różnych parametrów charakteryzowanych różnymi symbolami. Każdego dnia wylicza się stopę oprocentowania w wielu różnych konfiguracjach. Najczęściej spotykanym wskaźnikiem jest WIBOR 3M, czyli wartość 3-miesięcznej pożyczki przepływającej pomiędzy bankami. 

Stopa oprocentowania WIBOR 3M

Mimo, że stawki oprocentowania zmieniają się każdego dnia, banki nie mają obowiązku równoległej aktualizacji oprocentowania kredytów hipotecznych. Mogą to robić we własnym rytmie. Najczęściej, przy zastosowaniu opcji WIBOR 3M, znowelizowane oprocentowanie pojawia się  po upływie trzech miesięcy. Kredytobiorca otrzymuje w ten sposób swoistą gwarancję, że ewentualne zmiany oprocentowania będą zachodzić w cyklu co trzy miesiące. W podobny sposób działa WIBOR 6M czy 12M, odpowiednio zmiany stopy oprocentowania zachodzą co 6 i co 12 miesięcy. 

Wpływ WIBORU na wysokość raty kredytu hipotecznego

Wskaźnik WIBOR determinuje oprocentowanie pożyczek międzybankowych a powstałe zobowiązania bank przenosi na pożyczki i kredyty udzielane klientom banku, indywidualnym oraz przedsiębiorcom aplikującym o kredyty hipoteczne. Zakładając, że oprocentowanie kredytu zmienia się co trzy miesiące, na wysokość miesięcznej raty z tytułu spłaty kredytu wpływa marża banku oraz zmienna stawka WIBOR. Co z kolei wpływa na wysokość stawki WIBOR? Sytuacja gospodarcza naszego kraju oraz polityka monetarna. W Polsce odpowiada za nią Rada Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość referencyjnej stopy procentowej kontrolującej obieg pieniądza. 

Spadek lub wzrost wskaźnika WIBOR dodatkowo determinuje inflacja. Jest ona nieodłącznie związana ze wszystkimi decyzjami zapadającymi na rynku usług finansowych. Ma wpływ na gospodarkę, ale też na codzienne życie konsumentów, nie tylko klientów banku. Gdy inflacja rośnie, rośnie również wskaźnik WIBOR, gdy maleje, wskaźnik ten również spada. 

Biorąc pod uwagę szereg zmiennych, zawsze warto dobrze przeanalizować zarówno potrzebę zaciągnięcia kredytu bankowego jak i jego wysokość w stosunku do okresu, na który zawiera się umowę z bankiem. Nie warto tu postępować zbyt pochopnie kierując się doraźną potrzebą. Doświadczeni kredytobiorcy zwykle uważnie przyglądają się historii zmian wskaźnika, wyciągając z jego stabilności lub jej braku właściwe wnioski. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *