Źle rozliczony pit – jakie są konsekwencje?

Źle rozliczony pit – jakie są konsekwencje?

źle rozliczony pit

Na czym tak właściwie polega podatek PIT?

Jest to nic innego jak podatek o charakterze bezpośrednim obejmujący swym zakresem wyłącznie dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. PIT odprowadzany jest przez podatników nim objętych z tytułu uzyskanych przez nich przychodów w ramach wykonywanego zawodu, wynajmu, emerytury, działalności gospodarczej, a także sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości. Samo rozliczenie podatku PIT polega na niczym innym jak precyzyjnym przygotowaniu i późniejszym złożeniu rocznej deklaracji podatkowej. Sam dokument stanowi podstawę do zapłaty zobowiązania, tudzież dochodzenia zwrotu wszelkiej nadpłaty wynikłej z nadwyżki powstałej podczas regulowania podatku wynikającego z deklaracji rocznej. 

Do jakich konsekwencji może prowadzić brak rozliczenia podatku PIT?

Warto na wstępie podkreślić dość istotny fakt, iż rozliczenie się z tego rodzaju podatku po terminie nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami, bowiem urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia spóźnionych opłat. Sytuacja zaczyna się komplikować tak naprawdę w momencie, gdy podatnik w żadnym stopniu nie pokryje powstałego zobowiązania, tudzież nastąpi długotrwałe spóźnienie z realizacją opłat. W takim przypadku podatnikowi grożą następstwa o podłożu karno-skarbowym. Zaliczamy do nich przede wszystkim karę grzywny związaną z popełnieniem wykroczenia, lub przestępstwa skarbowego. 

Jak właściwie rozliczyć się z uzyskanego dochodu?

Od przełomu 2021 roku podatnicy mogą bez ograniczeń korzystać z pomocy gotowego zeznania podatkowego przygotowanego Urząd Skarbowy. Zabieg ten ma na celu znaczne usprawnienie i co najważniejsze ułatwienie całej procedury. Wystarczy bowiem zalogować się na specjalną stronę Ministerstwa Finansów, czyli „Twój e-PIT”. W systemie uwzględnieni są jednak jedynie podatnicy rozliczający się za pomocą formularzu PIT 37. Co więcej w żadnym stopniu nie uwzględnia on różnego rodzaju ulg, czy alternatywnych sposób rozliczenia. Oczywiście istnieje także możliwość w pełni samodzielnego zapłacenia powstałej należności poprzez prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej przy wsparciu specjalistycznego programu „PIT Projekt”. Platforma ta umożliwia jej użytkownikom dość sprawne i bezproblemowe uregulowanie zobowiązania z wykorzystaniem kreatora deklaracji. Tym samym zainteresowany otrzyma dostęp do wprowadzenia przysługujących mu ulg podatkowych, a także wszelkich odliczeń. „PIT Projekt” obejmuje swoim działaniem wszystkie obowiązujące rodzaje PIT-u.

Jakie mogą być konsekwencje w przypadku źle rozliczonego PIT-u?

Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że podczas wypełniania deklaracji rocznej związanej z rozliczeniem podatku PIT tak naprawdę nie ciężko o pomyłkę. Mimo wszystko jest to dość skomplikowana procedura, która bez większego trudu sprawia problemy nawet osobom pracującym w finansach. Na szczęście ryzyko błędnego wypełnienia formularzu PIT zmniejszają w ogromnym stopniu specjalnie w tym celu przygotowane programy, jednak nie zawsze podatnikowi uda się wypełnić wszystko jak należy. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacji podczas której w wyniku nieprawidłowego wypełnienia PIT-u, tudzież nieuwzględnienia jednego ze źródeł dochodów przez zainteresowanego w deklaracji podatek wyjdzie niższy niż w rzeczywistości powinien wyglądać podatnik narażony jest na nałożenie na niego kary o charakterze finansowym. Do tego naliczone mu zostaną odsetki wynikające z powstałych w ten sposób zaległości. Natomiast w przypadku innego rodzaju nieprawidłowości w formularzu podatkowym płatnicy mogą zostać wezwani przez Urząd Skarbowy w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Warto w tym miejscu dodać, iż drobne, nieznaczące błędy urzędnicy mogą bez problemu poprawić samodzielnie bez konieczności uczestnictwa podatnika. W takim przypadku przyjdzie do niego specjalna informacja z urzędu mówiąca o wprowadzonych poprawkach, oraz ewentualnej wysokości podatku do uregulowania. Tak właściwie wiele zależy w zupełności od samego rodzaju błędu, który został popełniony w trakcie wypełniania deklaracji rocznej. Podsumowując, w przypadku drobnych nieścisłości, takich jak literówka w nazwie miasta, pomylenie numer NIP z PESELEM, lub pomyłka w numerze KRS na podatnika nie powinny spaść żadne niepożądane konsekwencje. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku pomyłek mających bezpośredni wpływ na końcową wartość zobowiązania. Wtedy osobie popełniającej błąd może grozić kara finansowa, oraz ewentualne odsetki.

Zobacz także: Podatek od darowizny, podstawowe zasady

Najczęstsze błędy powstałe podczas wypełniania formularzu PIT

Do najczęstszych tego typu nieprawidłowości zaliczamy między innymi nieprawidłowo obliczony dochód, zły dobór formularzu pod dane źródło dochodu (błędne zeznanie podatkowe), źle zaokrąglona wartość należności, a także nieprawidłowy numer identyfikacyjny, czy adres. Co ciekawe dość często zdarza się, że podatnicy którzy posiadają więcej niż jedno źródło dochodów nie wskażą jednego z nich, lub nie wspomną, iż jest on pochodzenia zagranicznego. Nie raz zdarza się ponadto kompletny brak podpisu podatnika. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *